Psychologia

Czym nie jest rodzicielstwo bliskości

Czym nie jest rodzicielstwo bliskości?

Rodzicielstwo bliskości nie jest jednoznaczne z permisywnym wychowaniem, które pozwala dzieciom na wszystko. Rodzice, którzy praktykują rodzicielstwo bliskości, dążą do stworzenia zdrowej równowagi między granicami a wolnością. Chociaż dają swoim dzieciom przestrzeń do samodzielnego działania i eksploracji, nadal ustanawiają jasne reguły i wartości, których należy przestrzegać.

Rodzicielstwo bliskości nie oznacza również braku dyscypliny. W rzeczywistości, rodzice, którzy praktykują to podejście, często używają pozytywnej dyscypliny, która opiera się na zrozumieniu, empatii i komunikacji. W miejsce kar i nagród, rodzice starają się rozmawiać z dzieckiem, wyjaśniać konsekwencje zachowań i zapewniać wsparcie emocjonalne. Celem jest nauka dziecka odpowiedzialności i samokontroli, a nie kontrolowanie i karanie.

Ważne jest również zrozumienie, że rodzicielstwo bliskości nie jest idealne. Nie jest to metoda, która gwarantuje, że dziecko będzie zawsze szczęśliwe i dobrze się zachowuje. Rodzice praktykujący rodzicielstwo bliskości również doświadczają trudności i błędów. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że rodzicielstwo bliskości stawia na relację i wzajemne zaufanie między rodzicem a dzieckiem, co może przynieść długoterminowe korzyści dla obu stron.

1. Dlaczego rodzicielstwo bliskości nie oznacza zbytniej pobłażliwości?

Wielu ludzi ma błędne przekonanie, że rodzicielstwo bliskości to synonim dla zbyt dużego pobłażania dzieciom. Nic bardziej mylnego! Rodzicielstwo bliskości opiera się na nawiązaniu silnej więzi emocjonalnej z naszymi dziećmi, co prowadzi do ich zdrowego rozwoju i samodzielności. W rzeczywistości, rodzicielstwo bliskości wymaga od nas uważności, współczucia i wrażliwości, a nie bezkrytycznego akceptowania wszystkich ich zachowań.

Wychowywanie dziecka w duchu rodzicielstwa bliskości to inwestycja w jego przyszłość. Badania wykazują, że dzieci, które doświadczają bliskiej więzi emocjonalnej z rodzicami, mają większe poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Dzięki temu są bardziej otwarte na eksplorowanie świata i rozwijanie swoich umiejętności. To, że jesteśmy blisko naszych dzieci, nie oznacza, że nie stawiamy im granic i nie uczymy ich odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, rodzicielstwo bliskości polega na ustanawianiu jasnych zasad i konsekwentnym ich egzekwowaniu.

Rodzicielstwo bliskości daje naszym dzieciom wolność do wyrażania swoich emocji i uczuć. Współczesny świat może być bardzo stresujący dla dzieci, które często muszą stawić czoła presji, oczekiwaniom społecznym i wymaganiom szkoły. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci miały poczucie, że ich rodzice są zawsze obok nich, gotowi do wysłuchania i zrozumienia ich. To nie oznacza, że musimy zgadzać się z każdym ich zdaniem czy żądaniem, ale daje im to poczucie, że są ważne i kochane, bez względu na to, co się dzieje.

Możesz również polubić…